Søg støtte

Søg

Gode leveår for de svage ældre


Donation

Projekt

Netværksgrupper for pårørende

Bedre Psykiatri Amager

Der er ofte en række udfordringer forbundet med at være pårørende til en psykisk syg, som øger risikoen for, at den pårørende selv udvikler en psykisk lidelse. Bedre Psykiatri Amager har de seneste seks år tilbudt samtalegrupper for pårørende, hvor målgruppen kan få redskaber til at håndtere udfordringerne i hverdagen. De seneste år har der været et øget fokus på mindfulness, og lokalafdelingen har oplevet en stigende efterspørgsel på meditationsformen fra deres medlemmer. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri Amager at afprøve, hvad et forløb med mindfulness og samtalegruppe sideløbende kan give pårørende.

Tildelt støtte

55.000 kr.

2018

Modtager

Bedre Psykiatri Amager

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår