Søg støtte

Søg

Oplevelsesdage på Øresund


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Nødpladser for kvinder

KFUKs Sociale Arbejde

KFUKs Sociale Arbejde (Reden) oplever at COVID19 har store konsekvenser for nogle af de mest udsatte kvinder i Danmark: Udsatte kvinder med misbrug og/eller psykisk sygdom, der finansierer deres misbrug via prostitution, samt udenlandske kvinder i prostitutionsmiljøet med eller uden lovligt ophold. Mange tilbud til disse kvinder er allerede lukket midlertidigt ned pga. COVID19. Der mangler akut hjælp og sikre steder til især gruppen af misbrugende kvinder, der også er voldsudsatte samt gruppen af prostituerede der ”sættes på gaden” fra lukkede bordeller/klinikker. Der er allerede etableret 55 yderligere akutpladser på de almindelige krisecentre på landsplan, men her kan de mest udsatte kvinder samt de udenlandske kvinder ikke få adgang, da de fleste har en for kaotisk adfærd eller mangler det gule sygesikringskort, der kræves for at få adgang til en krisecenterplads. På den baggrund modtager KFUK’s Sociale Arbejde en donation, så der kan oprettes fleksible nødkrisepladser fra den 15. april til den 15. juli 2020 til disse to målgrupper.

Tildelt støtte

1.082.441 kr.

2020

Modtager

KFUKs Sociale Arbejde

Region

Landsdækkende