Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Nødvendig central database

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Donationen går til at udvikle en landsdækkende database, der kan hjælpe til arbejdet med at etablere venskaber og ikke mindst evaluere og videreudvikle foreningens indsats for børn og unge med et spinkelt familie- og voksennetværk. Ensomme og socialt udsatte børn og unge har ofte behov for støtte til at styrke deres kompetencer og til at sikre dem en plads i fællesskabet. Den hjælp yder Børns Voksenvenner ved at etablere venskaber mellem børn og frivillige voksne. Børns Voksenvenner er Danmarks største og mest etablerede frivillige mentorprogram og består af en landsforening med over 40 lokalforeninger fordelt over hele Danmark. Med henblik på at indsamle informationer og viden fra lokalforeningerne bedst muligt er målet med dette projekt at udvikle en landsdækkende central database, der omvendt også kan bruges af lokalforeningerne i deres arbejde med at skabe og følge venskaber. En central database vil desuden betyde, at venskaberne kan følges i flere år modsat i dag, hvor man kun kan følge venskabet – manuelt – i et år. Databasen vil således både opkvalificere dokumentationsarbejdet, bidrage til videndeling og effektivisere arbejdsgangene, hvilket samtidig betyder, at der vil blive tid til at skabe flere venskaber til glæde for endnu flere sårbare børn og unge.

Tildelt støtte

2.166.660 kr.

2016

Modtager

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Region

Landsdækkende