Søg støtte

Søg

Ny familiebesøgslejlighed


Donation

Projekt

Nordisk psykiatritopmøde

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Angsten for at blive stigmatiseret på grund af en psykisk lidelse kan betyde, at psykiske lidelser opdages for sent, og at den rette indsats i forhold til behandlling, støtte og rehabilitering ikke kommer i gang i tide. Det kan have store menneskelige omkostninger for den enkelte, men også for samfundet i form af sygefravær og førtidspension. Afstigmatisering er derfor af stor vigtighed og er et tema, som fagfolk arbejder med i alle de nordiske lande. For at videndele, lære af hinandens erfaringer og styrke det nordiske samarbejde på psykiatriområdet vil dette projekt afholde et nordisk psykiatritopmøde med særligt fokus på afstigmatisering af mennesker med psykiske lidelser. Der sigtes mod en deltagerkreds, som tæller både politikere, embedsmænd, forskere, fagfolk/praktikere samt bruger- og pårørendeorganisationer. Topmødet skal finde sted under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd og planlægges i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Nordisk Ministerråd samt TrygFonden.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2015

Modtager

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed