Søg støtte

Søg

Fællesskabet Glad


Donation

Projekt

Nye formidlingsformater på BUL

Foreningen BørnUngeLiv

Foreningen BørnUngeLiv er en almennyttig forening med 83 medlemskommuner. Donationen går til at videreudvikle rapportmodulet på den digitale platform BørnUngeLiv.dk, så kommunerne får adgang til let at trække formidlingsvenlige rapporter med resultater fra kommunernes spørgeskemaundersøgelser. Børn og unge i Danmark trives i stigende grad dårligt, og for at kunne målrette indsatsen er det afgørende at få data og viden om deres trivsel og sundhed, samt om hvordan de voksne kan beskytte og støtte dem. BørnUngeLiv giver kommunerne en tværfaglig platform, som giver mulighed for dialog på tværs af forvaltninger og fagligheder og dermed bedre mulighed for at understøtte det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde blandt børn og unge. På platformen er der adgang til målrettede spørgeskemaer, som kommunerne kan anvende til at få lokal, opdateret viden om børn og unges trivsel, baseret på svar fra elever og forældre. Men databearbejdning og formidling af resultater kan være tids- og ressourcekrævende. Derfor skal donationen bruges til at udvikle nye rapportformater med fokus på formidling. Rapportmodulet på BørnUngeLiv bliver således endnu mere brugervenligt og anvendeligt. Det skal gavne indsatsen for fremme af sundhed og trivsel i kommunerne – bl.a. for de ca. 90.000 unge på tværs af Danmark, der årligt deltager i Ungeprofilundersøgelsen, og deres forældre. De nye rapportformater udvikles i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og pilotkommunerne i ”Fælles om ungelivet”.

Tildelt støtte

978.668 kr.

2022

Modtager

Foreningen BørnUngeLiv

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet