Søg støtte

Søg

Giv udsatte familier en ferie


Donation

Projekt

Nyt fællesskab for voldsramte

Projekt Q-værk

Donationen går til at udvikle et digitalt netværks- og rådgivningstilbud til voldsramte kvinder. Hvert år udsættes knap 40.000 kvinder for fysisk vold i Danmark og ca. dobbelt så mange for psykisk vold, men kun omkring 2.000 kvinder kommer på krisecenter. Tilbage står et stort antal kvinder, der enten ikke får hjælp eller får hjælp for sent. Organisationen Projekt Q-Værk, der arbejder for voldsudsatte kvinder, har taget initiativ til at udvikle et digitalt mødested for kvinderne, hvor de kan hente rådgivning og støtte både før, under og efter bruddet med volden. Donationen gør det muligt at give kvinder i hele landet et online tilbud, hvor de trygt vil kunne indgå i fællesskaber, orientere sig i relevant materiale om partnervold og modtage rådgivning samt samtaleterapi. Målet er at hjælpe voldsudsatte kvinder til et selvhjulpent liv samt at nå kvinderne tidligere, inden volden eskalerer.

Tildelt støtte

3.483.199 kr.

2021

Modtager

Projekt Q-værk

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle