Søg støtte

Søg

Patienters egen vurdering af mental sundhed


Donation

Projekt

Nyt liv på Clemens Gaarden

Opholdsstedet Clemens

Forskning viser, at omsorgssvigtede børn anbragt uden for hjemmet kan have gavn af at uderummet bliver inddraget i den pædagogiske indsats. På sigt kan inddragelsen af natur mindske risikoen for udviklingen af psykiske lidelser, såsom depression og angst, hvilket dermed skaber bedre vilkår for børnene i livet fremover. Den selvejende institution Clemens Gaarden er et socialpædagogisk opholdssted for tvangsfjernede børn og unge. Institutionen arbejder på tværs af sektorer for at sikre de bedste fremtidsmuligheder for børnene, og arbejder målrettet med rehabiliteringen fra de tidlige svigt. For at optimere rehabiliteringsindsatsen ønsker Clemens at udvikle et stimulerende uderum, der kan inddrages i opholdet på stedet. Donationen skal gå til etableringen af et udeområde med multibane, sansehave, klatrebane mm.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2014

Modtager

Opholdsstedet Clemens

Region

Sjælland