Søg støtte

Søg

I fællesskab om englekjoler


Donation

Udstyr

Opfyldning af lægetasker

Solrød FC

Med denne donation kan Solrød FC fylde sine lægetasker op, så de er fuldt funktionsduelige. Det giver trænere og andre mulighed for hurtigt at kunne give den fornødne hjælp i tilfælde af skader.

Tildelt støtte

18.900 kr.

2019

Modtager

Solrød FC

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet