Søg støtte

Søg

GO! Motiverende idrætsmiljøer


Donation

Udstyr

Opgradering af sikkerhedudstyr

Søspejdertroppen Gry

Med denne donation vil søspejdertroppen Gry, der tæller børn fra 8 år og op, indkøbe nyt sikkerhedsudstyr i form af en VHF-radio, en korplotter og MOB-lys til troppens syv både. Da troppen sejler både dag og nat i farvande, hvor der også er stor skibstrafik, vil udstyret være til stor gavn, særligt ved natsejladsen.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2016

Modtager

Søspejdertroppen Gry

Region

Hovedstaden