Søg støtte

Søg

Tryghed under udendørs motion


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Outreach gadeplansarb hjemløse

Kirkens korshær

Kompasset tilbyder gadeplansindsatsen Outreach for hjemløse migranter. Gruppen består erfaringsmæssigt af 75% EU-borgere og 25% borgere med opholdstilladelse i et andet EU-land, som befinder sig i Danmark på turist-vilkår. Målgruppen spænder fra hjemløse, som i udgangspunktet kommer med en vis portion ressourcer med håb om deltagelse i arbejdsmarkedet, til meget tungt belastede misbrugere, psykisk syge, dobbeltdiagnoser osv. I praksis foregår arbejdet med at gadeplansarbejderne bevæger sig rundt i byen med en ladcykel og tilbyder personer i målgruppen en kop kaffe eller suppe. Disse kaffesamtaler er fuldstændig anonyme, da opbygning af en tillidsrelation er altafgørende. I den nuværende situation er der selvfølgelig fokus på sundhed/corona men det med forbehold, at den bedste vej ind hos målgruppen er at fokusere på deres akutte behov. Outreach og Kompassets medarbejdere kan rådgive på 10-12 sprog. Under corona-krisen ønskes det at styrke gadeplansarbejdet med hjemløse migranter ved at fordoble Kirkens Korshærs Kompassets eksisterende gadeplansarbejde ”Outreach” fra to til fire medarbejdere i to måneder - og Kompasset modtager en donation til dette.

Tildelt støtte

120.000 kr.

2020

Modtager

Kirkens korshær

Region

Landsdækkende