Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

På Vippen - Til et voksenliv

Center for Kultur og Borgerservice, Frederikshavn Kommune

Med donationen kan Frederikshavn Kommunes Biblioteker afholde en tredages festival, hvor ca. 100 elever på ungdomsuddannelserne samt 100 fagprofessionelle og forældre inviteres til workshop og foredrag, der handler om muligheder og udfordringer i ungdomslivet. På festivalen kickstartes projektet ”På Vippen – Til et voksenliv”, der over 12 måneder skal være rammen om et nyt ungefællesskab på Frederikshavn Bibliotek for at understøtte de unges mentale trivsel gennem forskellige aktiviteter. Indsatsen afsluttes med en ungedrevet temadag, hvor erfaringerne fra indsatsen debatteres og samles i et idékatalog med mulige indsatser, som kan sættes i gang for at øge mental trivsel og sundhed for flere af kommunens unge.

Tildelt støtte

353.400 kr.

2023

Modtager

Center for Kultur og Borgerservice, Frederikshavn Kommune

Region

Nordjylland

Delmål

Klar til livet