Søg støtte

Søg

Turlederposer


Donation

Projekt

Pårørende - et liv uden vold

Foreningen Medusa

For at støtte pårørende til voldsramte kvinder har Foreningen Medusa oprettet et tilbud i Holbæk og Odsherred Kommune. Voldsramte og pårørendes reaktionsmønstre ligner ofte hinanden, og derfor kan pårørende have et lige så stor behov for støtte og rådgivning som ofrene. Det nye tilbud er anonymt og gratis og indeholder bl.a. samtalegrupper og involvering af frivillige.

Tildelt støtte

1.207.250 kr.

2018

Modtager

Foreningen Medusa

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start