Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Pårørende i retspsykiatrien

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Bedre Psykiatri Aarhus vil skabe et frirum i form af samtalegrupper for pårørende til retspsykiatriske patienter, hvor de frit kan tale om deres erfaringer med andre i samme situation. Pårørende til retspsykiatriske patienter har mange af de samme problematikker som andre pårørende, men tabu og stigmatisering, skam og skyld gør det ekstra belastende at være pårørende til netop retspsykiatriske patienter. Med denne donation vil Bedre Psykiatri Aarhus etablere 3-4 grupper for pårørende til retspsykiatriske patienter, der mødes en gang om måneden under ledelse af en psykoterapeut. Målet er at styrke deltagerne og deres netværk, så de får en forbedret livskvalitet, og så de bedre kan tackle deres rolle som pårørende.

Tildelt støtte

245.400 kr.

2019

Modtager

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår