Søg støtte

Søg

Fællesskabet Glad


Donation

Projekt

Pårørende til psykisk syge

Lokalafdelingen af bedre Psykiatri Frederikssund

Det kan være ensomt og belastende at være pårørende til en person med psykisk sygdom, og mange pårørende har behov for støtte, så de ikke bliver overbelastede. Med donationen kan Bedre Psykiatri Frederikssund afholde to gruppeforløb for 40 pårørende, der skal støtte, hjælpe og guide de pårørende til at få ny indsigt, brugbare redskaber og fornyet energi til at håndtere den udfordrende livssituation. Desuden skal der afholdes guidede vandreture for at få gode fælles oplevelser og få større overskud i hverdagen. Målet er at skabe fællesskaber for pårørende til psykisk syge, hvor den enkelte kan spejle sig i samværet med andre.

Tildelt støtte

55.000 kr.

2023

Modtager

Lokalafdelingen af bedre Psykiatri Frederikssund

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle