Søg støtte

Søg

Bugseringsudstyr til kajakker


Donation

Projekt

Partnerskab Mod Vold

Lev Uden Vold

Donationen går til at forlænge indsatsen Partnerskab Mod Vold, så færre børn og unge skal vokse op i familier med vold. Partnerskab Mod Vold er et opsporende samarbejde mellem 10 af landets politikredse og Lev Uden Vold, hvor politiet agerer bindeled mellem voldsudsatte, voldsudøvere og Lev Uden Volds rådgivning. Politiet får samtykke til, at Lev Uden Volds rådgivning må kontakte den voldsudsatte eller voldsudøvende for at tilbyde rådgivning. Gennem samarbejdet med politiet kan Lev Uden Vold dermed komme i kontakt med borgere, som ikke selv er opsøgende i forhold til rådgivning og behandling. Samarbejdet med politikredsene har vist et stærkt potentiale, og indsatsen bidrager til at hjælpe mange børn, unge og voksne, som hver dag påvirkes negativt af vold i nære relationer. På sigt er det ambitionen, at indsatsen skal forankres i projektsamarbejdet Videre Uden Vold, der er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, hvis Videre Uden Vold skaleres og udbredes.

Tildelt støtte

430.042 kr.

2023

Modtager

Lev Uden Vold

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start