Søg støtte

Søg

Håndsprøjtebatterier


Donation

Forskningsprojekt

Patientens egne oplysninger

Hospitalsenheden Vest

Patienter med kroniske sygdomme går som regel til fast kontrol i et ambulatorium. Mange kroniske sygdomme har imidlertid svingende karakter, og har en patient det godt, kan en kontrol være overflødig set ud fra både patientens, lægens og sygeplejerskens synspunkt. Dette projekt vil derfor undersøge en ny type ambulant opfølgning, hvor patienten indsender helbredsoplysninger eletronisk via et særligt spørgeskema, kaldet Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). Ud fra svarene vurderes, om patienten skal indkaldes til kontrol, og om denne eventuelt skal ske akut, eller om patienten helt kan undlade et kontrolbesøg. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med epilepsipatienter inddelt i tre grupper, der hhv. går til traditionel opfølgning med faste intervaller, udfylder PRO-skemaet med faste intervaller og udfylder PRO-skemaet på eget initiativ. Effekten af de tre typer opfølgning vil blive målt på patienternes symptomer, livskvalitet og tiltro til at kunne håndtere sin sygdom. Brugen af sundhedsydelser vil også indgå i vurderingen. Potentialet i projektet er en langt bedre ambulant kontrolindsats, der i højere grad er indrettet efter patienternes behov, samt en vis ressourcebesparelse, hvis unødige kontrolbesøg kan undgås.

Tildelt støtte

1.596.424 kr.

2015

Modtager

Hospitalsenheden Vest

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom