Søg støtte

Søg

Giv udsatte familier en ferie


Donation

Projekt

Peers skaber kontakt

Aktivitets- og Samværstilbuddet Kompasset

Mange mennesker med psykiske lidelser har som følge af deres sygdom et begrænset netværk, og mange føler sig ensomme. Kompasset ved Socialpsykiatrisk Center Amager har derfor etableret en peer-to-peer rådgivning som et supplement til den almindelige behandling. Her besøger frivillige ”peers” beboerne på psykiatriske botilbud en gang om ugen for at støtte og hjælpe dem. En ”peer” er en person, der selv er psykisk sårbar og har været eller stadig er i behandling og derfor har en anden tilgang og troværdighed end uddannet personale. Donationen går til at rekruttere nye peers og til at udvide aktiviteterne for ”peer-to-peer”-parrene med foredrag og ture ud af huset.

Tildelt støtte

650.000 kr.

2020

Modtager

Aktivitets- og Samværstilbuddet Kompasset

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle