Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Udstyr

Pocketmasks

Klyngen Nordøstfyn

Tildelt støtte

3.388 kr.

2019

Modtager

Klyngen Nordøstfyn

Region

Syddanmark

Delmål

Hjertestart