Søg støtte

Søg

Sommerlejr


Donation
Særpujle: Trivsel i et ungeperspektiv

Projekt

Podcast om følelser-udbredelse

Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark

Denne donation går til udvikling og udbredelse af podcasten ”Totalt normalt” til unge i Region Syddanmark. Podcasten handler om følelser og vil sætte fokus på vigtigheden af at sondre mellem almenmenneskelige følelser og psykisk sygdom. Der er fx forskel på at være trist og at have en depression. Hvert afsnit i podcasten formes som en samtale mellem to unge, en psykolog og en vært. De unge fortæller bl.a. om, hvordan de har oplevet og håndteret bestemte følelser, mens psykologen perspektiverer samtalen. I podcasten får unge viden om følelser og råd til, hvordan man kan rumme og håndtere dem på en god måde. Samtidig bliver de mindet om, at de langt fra er de eneste, der indimellem kæmper med svære følelser. Podcasten vil blive udviklet og produceret af teamet bag Mindhelper.dk i samarbejde med fem unge i alderen 18-20 år med forskellige baggrunde.

Tildelt støtte

276.500 kr.

2024

Modtager

Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark

Region

Syddanmark

Delmål

Klar til livet