Søg støtte

Søg

Møder for voksne med senfølger


Donation

Projekt

Podcast til yngre psykisk syge

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykisk syge borgere står ofte med en række problemer uden et stærk netværk til at hjælpe dem. Behandlingen af svære psykiske lidelser sker gennem det psykiatriske sygehusvæsen, og består af medicin, samtaler og skriftlig information omkring sygdommen og fremtiden. Da gruppen med svære psykiske lidelser ofte er læsesvage er denne informationsdeling dog ikke tilstrækkelig, og der er behov for alternative formidlingsveje. Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker derfor at producere 14 podcasts, som skal hjælpe patienterne med at se nye handlemuligheder og etablere nye netværk. Målgruppen for podcastene vil være unge primært med personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. Foruden at være lettilgængelige, kræver podcast-episoderne heller ikke lige så stor koncentration som læsning, og de tærer ikke på systemets ressourcer. De enkelte podcast-episoder vil tage udgangspunkt i dilemmaer, der kan opstå i patienternes hverdag - eksempelvis møder hos kommunen eller konfrontationer med sociale relationer. Dilemmaerne vil blive tilpasset emner, som er særlig relevant for unge patienter. Tanken er at produktionen skal bidrage til patienternes recovery-proces.

Tildelt støtte

239.040 kr.

2013

Modtager

Psykiatrien i Region Nordjylland

Region

Nordjylland