Søg støtte

Søg

Udskiftning 30 redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Præhospital hjertediagnostik

Aarhus Universiteteshospital, Skejby

Læge, ph.d.-studerende Martin Bøhme Rasmussen, Aarhus Universitetshospital, har modtaget 982.200 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal undersøge, om præhospital måling af en særlig biomarkør hos akutte hjertepatienter kan forbedre deres overlevelse. Meget alvorlige blodpropper i hjertet skal hurtigst muligt diagnosticeres, så patienten kan køres direkte til et hjertecenter, som kan foretage den livsnødvendige ballonudvidelse. Men det er ikke altid, at den præcise diagnose kan fastlægges i ambulancen trods målinger af hjertets aktivitet (EKG). I juni 2012 fik alle ambulancer i Region Midtjylland installeret et såkaldt COBAS-apparat til at måle biomarkøren POCT TnT, og det er påvist, at måling af denne biomarkør som supplement til EKG-målinger kan øge præcisionen af hjertediagnoser. Dette projekt vil på baggrund af en stor mængde data fra før og efter ibrugtagning af COBAS-apparatet undersøge, hvorvidt målingen af POCT TnT har ført til bedre præhospital hjertediagnostik, og om tiltaget i sidste ende har forbedret overlevelsen.

Tildelt støtte

982.200 kr.

2016

Modtager

Aarhus Universiteteshospital, Skejby

Region

Landsdækkende