Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Udstyr

Præhospitalt kritisk syge børn

Odense Universitets Hospital

Denne donation går til indkøb af præhospitalt akutudstyr, som skal bruges til kurser for bl.a. akutlæger og ambulancereddere, der skal træne færdighederne ved den præhospitale behandling af kritisk syge børn.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2019

Modtager

Odense Universitets Hospital

Region

Syddanmark

Delmål

Hjertestart