Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Produktion af oplysningsvideo

Gynækologisk speciallægepraksis

Dette projekt skal få flere kvinder med specielle behov til at blive screenet for livmoderhalskræft og samtidig gøre dem mere trygge i situationen. Danmark er et af de lande i EU, som har den højeste forekomst og dødelighed af livmoderhalskræft. Alle kvinder mellem 23-65 år får tilbud om screening, men kun 65 pct. tager imod tilbuddet. Blandt kvinder med specielle behov som fx autisme, synshandicap og depression, kvinder med lav indkomst og kort uddannelse samt kvinder med andet modersmål end dansk er deltagerprocenten lavere. Og de kvinder med specielle behov, som bliver screenet, får ofte mén af oplevelsen, fordi det går for hurtigt, og de ikke ved, hvad der skal ske. Dette projekt vil udvikle en informationsvideo, der detaljeret fortæller, hvad en gynækologisk undersøgelse er, og hvordan en screening for livsmoderhalskræft foregår. Målgruppen er kvinder med specielle behov, som har svært ved at læse og forstå skriftligt materiale, og filmen skal gøre dem trygge ved undersøgelsen samt øge deres motivation for at bestille en tid hos lægen. Projektet er et samarbejde mellem Irina Goukasian, TV Glad, Kræftens Bekæmpelse, Aarhus Universitetshospital samt Center for Autisme, og filmen skal formidles via patientforeninger, kommuner, handicaporganisationer m.fl.

Tildelt støtte

165.300 kr.

2014

Modtager

Gynækologisk speciallægepraksis

Region

Landsdækkende