Søg støtte

Søg

Linedance i dagtimerne


Donation

Projekt

Projekt Storesøster/Storebror

Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn

Alle mennesker har brug for sociale relationer at dele tanker og oplevelser med. Nogle har imidlertid kun ganske få eller slet ingen nære kontakter, og det kan skabe både ensomhed, isolation og mistrivsel. Igennem flere år har Børns Voksenvenner arbejdet med at etablere venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk og frivillige, ressourcestærke voksenvenner. Et pilotprojekt har vist, at ensomme, udsatte drenge og piger mellem 11 og 15 år særligt ønsker sig en yngre voksenven, som de kan betragte som en storesøster eller storebror. Dette projekt skal derfor sætte udsatte 11-15-årige sammen med frivillige voksenvenner i alderen 20-35 år. Målet med projektet er at skabe gode, solide og langvarige venskaber, der kan give de unge den kontakt, opmærksomhed og fortrolighed, som er afgørende for deres trivsel. Gennem netværksdannelse med andre unge og deres storesøstre/storebrødre skal projektet samtidig give de unge nogle positive fælles oplevelser, udvikle deres sociale kompetencer og støtte dem i fremadrettet at deltage i aktiviteter i lokalområdet på lige fod med andre velfungerende unge.

Tildelt støtte

620.246 kr.

2015

Modtager

Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn

Region

Nordjylland