Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Projekt

Psykologisk Korttidsrådgivning

Psykologisk korttidsrådgivning Bagsværd

Psykologisk Korttidsrådgivning (PKR) Bagsværd er en frivillig forening, der tilbyder rådgivning til borgere i krise og med hverdagsproblemer. Forebyggende psykologiskhjælp skal oftest finansieres af egenbetaling, hvilket skævvrider adgangen til hjælpen. PKR’s mål er derfor, at flere mennesker på tværs af sociale klasser skal have adgang til kompetent rådgivning. Rådgivningen drives af 15 psykologer og psykologistuderende på sidste del af studiet, som løbende bliver opkvalificeret gennem undervisning og supervision af en autoriseret psykolog. Donationen sikrer, at rådgiverne fortsat kan modtage undervisning og udvikle deres kompetencer samt yde en kvalificeret rådgivning til borgerne.

Tildelt støtte

44.668 kr.

2020

Modtager

Psykologisk korttidsrådgivning Bagsværd

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle