Søg støtte

Søg

Rednings- og svømmeveste


Donation

Projekt

Queer-to-Queer

LGBT+HUSET

LGBT+ personer mistrives i langt højere grad end øvrige borgere i Danmark og er i risiko for at være ensomme, isolerede og have selvmordstanker. Med donationen kan LGBT+HUSET videreudvikle deres peer-to-peer baserede mentorprogram, Queer-to-Queer. Programmet skal hjælpe og støtte LGBT+ personer ind i fællesskaber i de lokale foreninger og aktiviteter i LGBT+ miljøet samt give deltagerne en tryg person at støtte sig til.

Tildelt støtte

597.578 kr.

2022

Modtager

LGBT+HUSET

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle