Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Rådgivning af handicapfamilier

For Lige Vilkår

For Lige Vilkår er en landsdækkende forening for forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom. Foreningen er stiftet i 2017 og har 560 medlemmer. Målgruppen er særligt udsatte både ift. tilknytning til arbejdsmarkedet, socialt og den mentale og fysisk sundhed. Foreningens fokus er forældrenes rolle i forholde til at varetage de særlige behov som barnet har; herunder at agere terapeut, sagsbehandler og meget andet samtidig med, at man skal være helt almindelige forældre og passe på eventuelle søskende. Tilbuddene spænder over bl.a. rådgivning (telefonisk samt online), bisidderhjælp samt kurser og foredrag. Under corona-krisen er der et markant øget pres på rådgivningen. Det skyldes især, at familiernes behov og generelle udfordringer fremstår væsentlig tydeligere i en krisetid. Eksempelvis handler spørgsmålene om andre udfordringer, som corona-krisen har udløst. Især spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste, mulighed for pasning af børn i fx aflastning, ret til fravær på job, special-hjemmeundervisning osv. Derudover er der en række spørgsmål om, hvordan man klarer hverdagen, når faste hjælpere pludselig ikke må komme i hjemmet, hvordan man håndterer kontakten til børn på bosteder, når man som forælder ikke må besøge dem, og hvordan man beskytter sine immunsvage børn bedst, når samfundet åbnes igen. På den baggrund modtager foreningen en donation til kapacitetsudvidelse af deres rådgivning i de kommende fire måneder, således at deres online rådgivning kan øges til 4 x 3 timer ugentligt og deres telefonrådgivning kan holdes åben yderligere 2 x 3 timer ugentligt i denne periode.

Tildelt støtte

79.000 kr.

2020

Modtager

For Lige Vilkår

Region

Landsdækkende