Søg støtte

Søg

Indkøb af 4 frigørelseshjelme


Donation

Forskningsprojekt

Rådgivning til børn og unge

Roskilde Universitet

Donationen går til at undersøge, hvordan der kan opnås et solidt kvantitativt datasæt, når der indsamles spørgeskemaer blandt børn og unge, der benytter civilsamfundets gratis, sociale rådgivningstilbud. Mistrivsel blandt børn og unge er vokset, og civilsamfundets mange rådgivningstilbud er dagligt i kontakt med børn og unge, der på forskellig vis har det svært, og som søger støtte og rådgivning. Man ved forskningsmæssigt meget lidt om effekter og virkninger af den gratis, sociale rådgivning, og studier benytter ofte forskellige måleredskaber til at måle effekten, hvilket gør det svært at sammenligne og generalisere på tværs af området. I et pilotprojekt vil forskerne derfor udvikle en metode og teste spørgeskema og dataindsamlingsmetode forud for gennemførelse af et større projekt, hvor ønsket er at undersøge, hvorvidt, hvornår og hvordan civilsamfundets rådgivningstilbud hjælper og støtter de børn og unge, der henvender sig. Indsatsen sker i samarbejde med fem rådgivningstilbud til børn og unge og henvender sig til børn og unge mellem 7 og 22 år.

Tildelt støtte

998.795 kr.

2023

Modtager

Roskilde Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start