Søg støtte

Søg

Fod på gulv - dans for sårbare


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Rådgivning voldsudsatte børn

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden forebygger, oplyser om og afhjælper vold mod børn og unge i hjemmet og det tidlige kæresteforhold, bl.a. gennem temaoplæg om vold med rejserådgivning på skoler over hele landet samt via fem rådgivningstilbud: Brevkasse, chat, telefon, rejserådgivning og samtaleforløb. Corona-krisen har betydet, at voldsudsatte unge er blevet frataget det frirum, som en skoledag, fritidsaktiviteter og samvær med venner, kan være i en voldspræget opvækst. I stedet er de spærret inde i hjem og nogle i unge parforhold præget af vold. Nedlukningen har desuden skabt latent risiko for at volden forværres, idet voldsudøvere også er fanget i hjemmet, hvor deres strategier med at håndtere pres og konflikter med vold, kan blive forstærket. Bryd Tavsheden modtager en donation til en 100 pct. udvidelse af åbningstiden samt en udvidelse af rådgiverressourcen fra 42 rådgivertimer til 72 rådgivertimer.

Tildelt støtte

336.740 kr.

2020

Modtager

Bryd Tavsheden

Region

Landsdækkende