Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Projekt

RECOVERY BULLS Girls

RECOVERY BULLS Danmark

Ifølge Rådet for Socialt Udsatte er socialt udsatte kvinder dårligere stillet end socialt udsatte mænd målt på generel sundhed og livskvalitet. Kvindernes udsathed antager ofte andre og mere skjulte former end mænds, og en medvirkende årsag til kvindernes situation er fraværet af positive sociale fællesskaber. Kvinderne er ofte underrepræsenterede i både sociale tilbud og i den etablerede idrætsverden. Recovery Bulls vil med donationen afprøve en ny målrettet tilgang til at engagere udsatte kvinder i et frivilligt, alkohol- og stoffrit idrætsfællesskab i Esbjerg. Projektet indebærer oprettelse og etablering af medlems- og netværksaktiviteter forbeholdt og målrettet kvinder og deres behov. På sigt vil Recovery Bulls Danmark udvide og implementere indsatsen til resten af foreningens lokalafdelinger i Aalborg, Odense, Slagelse, Vordingborg og København. Målet med projektet er at øge de udsatte kvinders aktivitetsniveau og styrke kvindernes motivation for andre sundhedsfremmende tiltag.

Tildelt støtte

800.000 kr.

2020

Modtager

RECOVERY BULLS Danmark

Region

Syddanmark

Delmål

Sundere liv