Søg støtte

Søg

Opleve livet udenfor matriklen


Donation

Projekt

Rekruttering til rygestop

Sund By Netværket

Donationen går til en forundersøgelse, der skal afdække, hvordan man kan iværksætte et bæredygtigt nationalt kampagnekoncept om rygestop. Andelen af borgere i Danmark, der ryger, er i de seneste 25 år faldet, men ser nu ud til at være stagneret ved omkring 20 pct. I aldersgruppen 30-59 år ryger omkring 455.000, heraf 342.000 dagligt, og 75 pct. af voksne daglige rygere ønsker at stoppe. Man kan få hjælp til rygestop gennem forskellige tilbud, men der er grund til at antage, at der er et stort uudnyttet potentiale for at øge andelen, der bruger evidensbaserede tilbud. Donationen gør det muligt at gennemgå eksisterende evidens og litteratur for viden om effektfulde kampagner og kampagneelementer samt eksisterende succesfulde kampagnecases. På den baggrund skal det vurderes, om der er potentiale i at udvikle og implementere et nationalt fuldskalakampagnekoncept, der kan øge andelen af rygere, der forsøger et rygestop, samt øge andelen, som anvender nuværende tilbud om hjælp til rygestop gennem Stoplinien, e-kvit og kommunernes evidensbaserede rådgivning.

Tildelt støtte

3.433.000 kr.

2023

Modtager

Sund By Netværket

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv