Søg støtte

Søg

skab til Hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Rette hjælp til ADHD

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til at skabe adgang til evidensbaseret forældretræning til børn med ADHD. ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der kan være forbundet med livslang funktionsnedsættelse. Barnet med ADHD har ofte udfordringer i institution/skole, socialt og i hjemmet, fordi barnet ofte stilles over for større krav, end det kan magte. Ligeledes er forældrene ofte stærkt udfordret, da de oplever at mangle viden og redskaber til at hjælpe deres barn til trivsel og udvikling. Forskerne har derfor udviklet en model for kommunal implementering af forældretræningsprogrammet NFPP, som de nu vil afprøve i praksis i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland og Region Nordjylland samt børne- og familieafdelingerne i henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune, Jammerbugt Kommune og Norddjurs Kommune. Undervejs og efter indsatsen følges der løbende op på, om der sker forbedringer i familierne, bl.a. i forhold til ADHD-symptomer, generel trivsel, mestring af forældreskab og konflikter i familier.

Tildelt støtte

4.667.447 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet