Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Risiko for fødselsdepression

Region Hovedstadens Psykiatri

Donationen går til et projekt, der skal udvikle og afprøve et nyt online screeningsredskab til vurdering af risiko for fødselsdepression hos gravide kvinder. Mellem 10 og 15 procent af kvinder, der føder, oplever depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller fødsel. Det kan både være lettere depression, men også mere alvorlige tilfælde, som i værste fald kan resultere i selvmordsforsøg og selvmord. En fødselsdepression kan også have negative konsekvenser for barnets udvikling og senere mentale helbred. I dag findes der ikke et screeningsværktøj, der afdækker de velkendte risikofaktorers betydning eller deres samspil i forhold til risikoen for fødselsdepression. Målet er derfor et bedre screeningsværktøj, så kvinder med symptomer på fødselsdepression kan få hjælp langt tidligere end i dag.

Tildelt støtte

962.404 kr.

2020

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende