Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

Ro på – Børn med ADHD og skydeidræt

Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Kernesymptomer ved ADHD er kropslig uro, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelser. I Danmark har cirka 3-5 pct. af alle skolebørn ADHD, som typisk behandles medicinsk og/eller psykosocialt. Studier tyder på, at idrætsaktiviteter, yoga og mindfullness har en gavnlig effekt, og et pilotprojekt med skydetræning for ADHD-børn har vist positive resultater. Skydeidræt handler om at koncentrere sig, få ro i kroppen og fokusere sin opmærksomhed. Samtidig er den voksne instruktør tæt på den enkelte udøver, og ADHD-børn kan indgå i aktiviteten sammen med – og på lige fod med – andre børn. Der er således også et socialt aspekt i skydetræningen. Dette projekt vil videreføre pilotprojektet og undersøge betydningen af skydeidræt for ADHD-børns symptomer, trivsel og livskvalitet. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med kontrolgruppe med minimum 150 deltagere i alt fordelt på ti kommuner. Effekten måles på børnenes symptomer, motorik og trivsel i bred forstand.

Tildelt støtte

1.998.255 kr.

2015

Modtager

Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Region

Landsdækkende