Søg støtte

Søg

Varmeskab hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Samfundsøkonomien af BACK2SCHOOL indsatsen

Aarhus Universitet og TrygFondens børneforskningscenter

Denne donation skal bruges til at udføre økonomiske konsekvensberegninger af interventionen Back2School, der har til formål at reducere problematisk skolefravær. Skolefravær i folkeskolen er et stort problem i Danmark. Skolefravær giver øget risiko for dårligere karakterer og for at droppe ud af uddannelsessystemet samt øget risiko for sociale, arbejdsmæssige og ægteskabelige problemer i voksenlivet. Det gennemsnitlige skolefravær fra folkeskolen i Danmark er seks procent, men gruppen af socialt udsatte børn og unge har et langt højere fravær. Der er internationalt lavet meget få solide effektevalueringer af psykologisk intervention til børn med alvorligt sygefravær – og ingen i Danmark. Back2School er en psykologisk intervention for børn i folkeskolen med bekymrede skolefravær. Interventionen består af cirka otte sessioner og er kombineret med et tæt samarbejde med skolen. Back2School gennemføres som et lodtrækningsforsøg af psykologer fra pædagogisk psykologisk rådgivning i Aarhus samt af klinikere i Forskningsklinikken på Psykologisk Institut. Projektet sker i et samarbejde med MindMyMind fra TrygFonden, og målet med indsatsen på sigt er at implementere projektet i et større antal kommuner.

Tildelt støtte

999.117 kr.

2016

Modtager

Aarhus Universitet og TrygFondens børneforskningscenter

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet