Søg støtte

Søg

Indkøb af demensgyngestole


Donation

Projekt

Sammen kan vi klare det

Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Huntingtons sygdom er en arvelig og fremadskridende hjernesygdom, som oftest viser sig i 30-50-års alderen. Sygdommen er kendetegnet ved en kombination af motoriske, psykiske og kognitive forstyrrelser. Man ved, at det for børn i skolealderen, som har forældre med demens, kan have store psykiske og skolemæssige konsekvenser, og samtidig har man gode erfaringer med et gruppeforløb, der hjælper unge med forældre med Alzheimers og Huntingtons Sygdom. Projekt ”Sammen kan vi klare det” gør det muligt at etablere en støttegruppe for de unge i alderen 15-25 år, som har forældre med Huntingtons Sygdom. Målet er at lette hverdagen for den unge og familien og medvirke til, at den unge føler sig mindre alene.

Tildelt støtte

132.400 kr.

2020

Modtager

Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet