Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation
Særpujle: Trivsel i et ungeperspektiv

Projekt

Sammen om unge i trivsel

headspace Aabenraa og Haderslev

Når et ungt menneske har det svært, påvirker det ofte deres familie og omgangskreds. Derfor er det vigtigt, at der også er et fokus på forældre og andre omkring den unge i mistrivsel. Med donationen vil Headspace bygge videre på de erfaringer, som de har opbygget igennem 10 år i deres arbejde med unges mistrivsel, så forældre og andre pårørende til en ung i mistrivsel kan blive klædt på til at støtte den unge bedst muligt. Et ungepanel med seks-otte unge, der selv har oplevet mistrivsel, samt forældre, andre pårørende og Headspaces projektteam skal bidrage til udvikling af metoder og undervisningsmateriale, og der skal udvikles støttende tilbud til forældre og andre omkring den unge. Det er ambitionen, at 2.600 voksne og 1.200 børn og unge vil få glæde af indsatsen, samt at metoder og erfaringer skal deles med andre aktører på området.

Tildelt støtte

1.218.890 kr.

2024

Modtager

headspace Aabenraa og Haderslev

Region

Syddanmark

Delmål

Klar til livet