Søg støtte

Søg

Førstehjælpsinstruktør


Donation

Projekt

Samtale- og telefonrådgivning

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder

Pårørende til psykisk syge er meget udsatte for at få en dårlig livskvalitet, da de ofte har en stresset hverdag med angst og manglende forudsigelighed. Samtalegrupper kan hjælpe pårørende, og med donationen kan Bedre Psykiatri Skanderborg/Odder oprette tre nye samtalegrupper om året i de kommende to år. Foreningen kan ligeledes etablere en fast telefonrådgivning, hvor der vil sidde frivillige klar til at rådgive med supervision fra en terapeut eller anden fagmedarbejder.

Tildelt støtte

248.800 kr.

2021

Modtager

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder

Region

Midtjylland