Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Samtalegrupper

Lokalforeningen Bedre Psykiatri

Det kan være belastende at være pårørende til et psykisk sygt familiemedlem. Derfor er det af stor betydning, at hele familien og det nære netværk hurtig får en viden om, hvilke muligheder der er for hjælp og støtte. Donationen går til at oprette samtalegrupper for 96 pårørende, så familierne kan blive styrket og bevare overskuddet til at støtte og hjælpe deres psykisk syge familiemedlemmer.

Tildelt støtte

132.000 kr.

2021

Modtager

Lokalforeningen Bedre Psykiatri

Region

Sjælland