Søg støtte

Søg

Cykling uden alder


Donation

Projekt

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri Amager

Som pårørende til psykisk syge mennesker er man under et konstant pres, der kan føre til udbrændthed og stressrelateret sygdom. Derfor tilbyder Bedre Psykiatri Amager samtalegrupper for pårørende til psykisk syge under ledelse af en erfaren psykoterapeut. Med donationen kan der gennemføres to samtaleforløb, som skal hjælpe de pårørende med at klare de ekstra udfordringer, de møder i hverdagen.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2023

Modtager

Bedre Psykiatri Amager

Region

Hovedstaden

Delmål

Sundere liv