Søg støtte

Søg

Redningsmåtte og redningsveste


Donation

Projekt

Samtale/netværksgrupper.

BEDRE PSYKIATRI - Fredericia lokalafdeling

Foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og hjælpe dem til en bedre hverdag. I lokalafdelingen i Fredericia har man god erfaring med samtalegrupper for pårørende og netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn. Denne donation går til at etablere to samtalegrupper for pårørende til psykisk syge og to netværksgrupper for forældre til børn med psykiske vanskeligheder. En psykoterapeut kommer til at stå for det faglige indhold i grupperne.

Tildelt støtte

75.000 kr.

2019

Modtager

BEDRE PSYKIATRI - Fredericia lokalafdeling

Region

Syddanmark

Delmål

Klar til livet