Søg støtte

Søg

Samtaler til unge i mistrivsel


Donation

Projekt

Samtaler til unge i mistrivsel

SIND Rådgivning

Donationen går til at hjælpe unge til bedre trivsel gennem rådgivning og nye redskaber til hverdagsmestring, så de er i stand til at fastholde deres uddannelse og job. Mistrivslen blandt danske unge er en stor udfordring, og SIND Rådgivning får mange henvendelser fra de yngre aldersgrupper. Med donationen kan der oprettes en selvstændig ungerådgivning, OpenTalk, til personer i alderen 18-29 år, hvor de unge kan ringe eller møde fysisk op til en samtale med en rådgiver, eller det kan foregå digitalt. Der vil også være netværksarrangementer, hvor de unge med behov for hjælp kan mødes. Det er unge frivillige, hvoraf mange selv er pårørende til psykisk sygdom, som varetager rådgivningen. Ungerådgivningen skal støtte og hjælpe de unge til at håndtere deres mentale udfordringer og trivselsvanskeligheder, så de kan få hverdagen til at fungere. Samtidig vil tilbuddet hjælpe de unge, som oplever lange ventetider på hjælp hos en privatpraktiserende psykolog eller i psykiatrien. Det er forventningen, at omkring 1.800 børn og unge og 800 voksne vil få glæde af det nye tilbud.

Tildelt støtte

1.238.916 kr.

2023

Modtager

SIND Rådgivning

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start