Søg støtte

Søg

Coaching af unge i folkeskolen


Donation

Forskningsprojekt

Sangtræning for KOL-patienter

Aarhus Universitet/Aarhus Univeristetshospital

Ph.d-studerende Mette Kaasgaard, Center for Music in the Brain og Lungemedicinsk Afd., Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har modtaget 967.470 kr. fra TrygFonden. Næsten ½ mio. danskere lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der medfører voldsomme fysiske og psykiske begrænsninger og dermed ofte social isolation. Selv om den fysiske træning er livsnødvendig for KOL-patienter, er de meget svære at fastholde i træningsforløb. Pilotstudier i udlandet har vist positive resultater med sangtræning og korsang som en alternativ træningsaktivitet. Udover den umiddelbare glæde ved at synge, styrker sangundervisning kropsholdning og åndedrætsmuskulatur og mindsker følelsen af åndenød, hvilket er centralt for KOL-patienter. I et lodtrækningsforsøg vil dette projekt derfor undersøge, om sangtræning har en positiv effekt på KOL-patienters psykiske og fysiske helbred. Effekten vil bl.a. blive målt på patienternes livskvalitet, psykologiske velbefindende som depression, angst og stress, lungefunktion samt generelle aktivitetsniveau. I alt deltager 240 patienter fra fire kommuner og fire sygehuse i forsøget, der også vil se på, om frafaldet i sangtræningen er mindre end ved et traditionelt fysisk rehabiliteringsforløb.

Tildelt støtte

967.470 kr.

2016

Modtager

Aarhus Universitet/Aarhus Univeristetshospital

Region

Landsdækkende