Søg støtte

Søg

Integreret rusmiddelbehandling


Donation

Projekt

Sanserum

Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Donationen går til indretning af et sanserum på Grønnemose Skole for skolens elever med autismespektrumforstyrrelser. Mange af børnene har sanseforstyrrelser, som kan komme til udtryk som eksempelvis ubehag ved berøring og tøj på kroppen, ved pludselige eller høje lyde, ved skarpt lys eller ved mads smag, lugt eller konsistens. Børnene reagerer forskelligt, når de er blevet overstimulerede, men de bliver ofte udadreagerende. Det er vigtigt for disse børn, at de lærer at bearbejde deres sanseindtryk, fordi det har en afgørende indvirkning på deres mulighed for læring og livsudfoldelse. Sanserummet skal bruges både i skole- og SFO-tid, hvor en kvalificeret medarbejder vil arbejde med de specifikke sanseproblematikker hos et eller to børn ad gangen. Der vil være fokus på berøring og lys, farver, musik, dufte samt materialer, som stimulerer følesansen. Aktiviteterne forventes at resultere i, at færre børn kommer i affekt. Effekten af indsatsen vil blive målt og evalueret.

Tildelt støtte

285.600 kr.

2019

Modtager

Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start