Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Udstyr

Sanserum til skoleelever

Lillevang Skole

På Lillevang Skole, afd. Skovvang går der elever med bevægelseshandicap og indlæringsvanskeligheder. Størstedelen af disse elever er desuden påvirket af sanseintegrationsforstyrrelser, som giver lav tolerance over for sanseindtryk. Eleverne bliver derfor nemt overstimulerede i løbet af skoledagen, og de kan blive udadreagerende og trække sig ind i sig selv. Når det sker, er det hverken muligt for eleven at følge undervisningen eller at være sammen med sine klassekammerater. Med donationen vil skolen etablere et sanserum med forskellige redskaber, hvor eleverne kan få ro og genfinde balancen. Rummet skal give eleverne en skoledag med færre affektudbrud og færre situationer, hvor de må trække sig.

Tildelt støtte

310.000 kr.

2020

Modtager

Lillevang Skole

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start