Søg støtte

Søg

Fysisk og mental træning


Donation

Udstyr

Sansestimuli

Botilbuddet Lille Glasvej

Botilbuddet Lille Glasvej har de seneste år udviklet sig fra at være et ordinært plejehjem til at være et botilbud med 40 boliger for yngre borgere med erhvervet hjerneskade. En del af beboerne skal indstille sig på, at deres liv har taget en markant drejning, og at der er mange ting, som de ikke længere er i stand til at håndtere. Det skaber ofte utryghed og forvirring og giver en uro i kroppen hos borgerne. Med denne donation ønsker botilbuddet at købe en Nordic Wellness gyngestol, der skal hjælpe målgruppen med at finde hvile.

Tildelt støtte

65.000 kr.

2017

Modtager

Botilbuddet Lille Glasvej

Region

Syddanmark