Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Forskningsprojekt

Screener til pårørende

Rigshospitalet

Donationen går til at udvikle et screeningsredskab, der kan afdække ønsker, ressourcer og behov for støtte hos pårørende, der tager sig af ældre pårørende med funktionsnedsættende sygdomme. Traditionelt har akut og kronisk sygdom været en opgave for den enkelte at håndtere, og når dette ikke længere var muligt, tog velfærdsstatens sundhedsvæsen over. Denne ansvarsfordeling er i opbrud, og i takt med at der bliver flere ældre borgere med kronisk sygdom, bliver flere af plejeopgaverne varetaget af pårørende. Det kan være en stor opgave at påtage sig som pårørende, og der findes ikke målrettede indsatser, som kan hjælpe og støtte. Forskerne vil derfor udvikle et screeningsværktøj, der afdækker pårørendes ressourcer og ønsker til at indgå i en aktiv plejende rolle samt screener patientens ønsker til den pårørendes involvering. Screeningsinstrumentet udvikles på baggrund af interviews med pårørende og patienter, og sundhedsprofessionelle skal bidrage til, at instrumentet bliver brugbart i klinisk praksis. Screeningsinstrumentet skal testes blandt 200 patient- og pårørendepar, og efter afprøvning på Rigshospitalet er ambitionen at afprøve instrumentet i en større skala.

Tildelt støtte

936.400 kr.

2022

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende