Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

SDQ som basisredskab i PPR

Aalborg Universitet

Donationen går til et 2-årigt pilotstudie, der skal undersøge spørgeskemaet SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) som muligt basisredskab for de kommunale Pædagogiske Psykologiske Rådgivninger (PPR). I kommunerne spiller PPR en central rolle i at hjælpe 0-18-årige med mental mistrivsel, men PPR har fået kritik for manglende metodisk stringens og for at være for langt væk fra børns og unges hverdag. Der har også lydt kritik af, at PPR generelt bliver for sent involveret i forløb. Forskningsprojektet skal undersøge, hvorvidt SDQ-spørgeskemaet kan være et redskab til at kvalificere hjælpen til udsatte børn og unge og potentielt gøre, at PPR-indsatsen kan indsættes tidligere samt mere effektivt og stringent i arbejdet med børns trivsel.

Tildelt støtte

989.625 kr.

2020

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet