Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Sekretariat for SDQ/DAWBA

Psykiatrien i Region Syddanmark

Denne donation går til et projekt, der skal forbedre indsatsen for børn med mentale helbredsproblemer. Diagnosticering af psykiske lidelser blandt børn og unge kan ikke ske ved hjælp af fx blodprøver eller scanninger, men baseres primært på indhentning af oplysninger om barnets adfærd og funktion. Som supplement til interview af børn og forældre, observation og testning, foregår udredningen ved brug af validerede spørgeskemaer, bl.a. før diagnostiske samtaler. SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) og DAWBA (Development and Well-Being Assessment) er to forskellige spørgeskemaer, der kan bruges til henholdsvis at identificere brede trivselsproblemer og i forbindelse med fokuserede udredninger til afdækning af mere specifikke problemer. Skemaerne bruges internationalt i indsatsen for at hjælpe børn og unge med psykiske vanskeligheder. De anvendes også i Danmark, men det er vigtigt at sikre ensartet anvendelse og tolkning af disse i praksis. Dette projekt vil derfor bl.a. udvikle danske SDQ-normtal for alle aldersgrupper, etablere en ekspertgruppe til validering samt udvikle et undervisningstilbud rettet mod især kommunerne i at bruge redskaberne.

Tildelt støtte

922.127 kr.

2015

Modtager

Psykiatrien i Region Syddanmark

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed