Søg støtte

Søg

Giv udsatte familier en ferie


Donation

Projekt

Sekretariat for SDQ/DAWBA

Psykiatrien i Region Syddanmark

Donationen går til at udbrede og vedligeholde valide udgaver af de psykometriske redskaber SDQ og DAWBA. Det drejer sig om metoder til screening og indhentning af oplysninger i forbindelse med psykiatriske diagnoser hos børn og unge. SDQ er et spørgeskema til screening for psykiske vanskeligheder, mens DAWBA er et elektronisk værktøj til indhentning af oplysninger i forbindelse med børnepsykiatriske diagnostiske vurderinger. Sekretariatet for SDQ/DAWBA blev etableret i 2014 og er siden konsolideret som dansk videnscenter i forhold til de psykometriske redskaber. Sekretariatet besvarer henvendelser fra professionelle i kommuner og fra andre offentlige og private aktører, og de tilbyder undervisning til praktiserende læger og til kommunale ledere og medarbejdere, der har særlige udrednings- og opfølgningsopgaver i forhold til udsatte børn og unge. Formålet er at sikre de bedste redskaber til opsporing af psykiske vanskeligheder hos børn og unge, så de kan få den bedst mulige behandling.

Tildelt støtte

433.650 kr.

2018

Modtager

Psykiatrien i Region Syddanmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet